Biblioteka ne sme da čeka

Oznaka projekta: TIM22-R37

Cilj našeg projekta bilo je premeštanje i renoviranje biblioteke koja se nalazila u nekadašnjem skladištu uglja. Biblioteka je premeštena u učionicu koja se inače ne koristi i nema fiksnu namenu. Najpre smo okupili volontere, a u tome su pomogli članovi parlamenta naše škole. Nakon što smo nabavili sve potrebne materijale, započeli smo krečenje učionice. Nedugo zatim izbacili smo nepotrebne stvari iz prostorije, a onda uneli ormariće i knjige koje su dugo bile zapuštene i police osvežili nekim novijim izadnjima knjiga iz popularne psihologije ali i neke školske lektire. Potrudili smo se da uključimo veći broj naših vršnjaka u realizaciju volonterske akcije.

Date:
Nazad na vrh

Da i ove godine napravimo tektonske volonterske pokrete!

Žulja te problem? Imaš rešenje? Okupi ekipu, pokrenite promenu!  #ŠtaNamTeško konkurs u okviru projekta Mladi su zakon.

Pratite nas na mrežama: