PARK ZA SVE NAS

Naša ekipa je održala 3 ulične akcije sa ciljem da informiše ljude o inicijativi za stvaranje parka u našem kraju. Zbog velikog interesovanja, započelo je i prikupljanje potpisa građana za ovu inicijativu.

 

U blizini lokacije budućeg parka dodatno je uređen postojeći vrt. Ovaj vrt nalazi se u dvorištu Mesne zajednice “25. maj” i trenutno je jedini javni uređeni prostor u blizini budućeg parka. Nakon usmene saglasnosti predsednika MZ, tu su posađene 4 breze, i postavljene 2 kante.

 

Takođe, na obali Vučačkog potoka, koji je predmet naše akcije, na prometnom mestu, postavljena je informativno-edukativna tabla o samom potoku, za koji mnogi i ne znaju da je potok. Ova table je izrađena od lima, od strane preduzeća koje smo pronašli na interentu.  Zajedno smo osmislili sadržaj table, i pronašli pomoć za dizajn i traženje dozvole. U štampariji su na nam ištampali samolepljivi info-edu sadržaj, koji smo dodali na tablu. Nakon dozvole JP Srbijavode, postavili smo tablu na predviđenoj lokaciji.

 

Kroz sve naše aktivnosti, uspeli smo da skrenemo pažnju meštana u naseljima oko Vučačkog potoka da je važno uređenje javnih prostora i da neiskoripćene površine oko potoka mogu d abudu javni park. Učinili smo i više od toga: motivisali smo nekoliko stotina građana d apotpiše peticiju da s eovaj park planski ucrta u Plan detaljne regulacije za ovaj deo grada, i ova aktivnost će biti nastavljena i nakon projekta. Sadnjom, postavljanjem kante i postavljnjem table ulepšali smo ovaj kraj i dali primer kako ovaj deo grada može i treba da izgleda, kao i nadu da se može nastaviti sa ulepšavanjem javnog prosotra i očuvanjem poslednjeg sačuvnaog potoka u Smederevu.

Date:
Nazad na vrh

Da i ove godine napravimo tektonske volonterske pokrete!

Žulja te problem? Imaš rešenje? Okupi ekipu, pokrenite promenu!  #ŠtaNamTeško konkurs u okviru projekta Mladi su zakon.

Pratite nas na mrežama: