Pravilnom ishranom do zdravlja

Glavni cilj našeg  projekta bio je usmeren na upoznavanje i edukaciju mladih sa opasnostima po zdravlje koje su vezane za poremećaje ishrane, koji su veoma prisutni danas.

Konkretnije, aktivnosti su bile usmerene na upoznavanje mladih i prevenciju poznatih i manje poznatih poremećaja u ishrani, i to: anoreksije, bulimije, vigoreksije i ortoreksije. Pored edukacija mladih o pravilnoj ishrani pokrenuli smo i inicijativu za osnivanje i rad  Savetovališta za pravilnu ishranu mladih. Uloga svih aktivnosti u projektu, Akcija podele voća, a, posebno rad Savetovališta imali su za cilj da ohrabre mlade i njihove roditelje da potraže zdravstvenu pomoć u vezi sa poremećajima u ishrani, jer većina ovih problema ostaje “sakrivena”, smatraju se ličnim problemom i nestručno rešavaju sa ne retko lošim i tragičnim ishodima.

Učesnici projekta bili su mladi Grada Valjeva i okoline. Korisnici su bili institucije u čijoj su nadležnosti unapređenje zdravlja i kvalitetnog načina života mladih, roditelji mladih, prioritetno adolescentskog uzrasta, mladi koji će postati roditelji, a zainteresovani su za stvaranje zdravih navika i uslova porodičnog živorta, lokalna zajednica, organizacije civilnog društva koje u fokusu imaju unapređenje populacione politike.

Rezultati koji su ostvareni :

  • Podignuta svest o zdravlju kod mladih i obezbeđena pomoć roditeljima kod stvaranja zdravih navika;
  • Stvoreni uslovi za stalni kontinuirani rad sa mladima i roditeljima na stvaranju zdravih navika u različitim segmentima života i oblastima delovanja;
  • Stvoreni uslovi za stalnu promociju i usmeravanje pažnje celokupne zajednice na obaveznost stvaranja i učenja kako kod mladih tako i roditelja zdravim navikama u radu, ponašanju, životu u celini;
  • Usvojene zdrave i pozitivne navike i ponašanja kod mladih učesnika projekta i njihovih roditelja; Pokrenuta inicijativa za uspostavljanje i rad Savetovališta za pravilnu ishranu mladih čiji je zadatak i delatnost usmerena na jednostavan pristup i kompetentnu podršku u sprečavanju loših navika u ishrani kao i pravcima daljeg ponašanja ukoliko je do poremećaja/bolesti došlo.
Grad:
Date:
Nazad na vrh

Da i ove godine napravimo tektonske volonterske pokrete!

Žulja te problem? Imaš rešenje? Okupi ekipu, pokrenite promenu!  #ŠtaNamTeško konkurs u okviru projekta Mladi su zakon.

Pratite nas na mrežama: