Spasi život

Održali smo edukaciju vezanu za bezbednost učesnika u saobraćaja (mladih vozača, budućih vozača, vozača motornih vozila…), ali pored ove edukacije realizovali smo još aktivnosti koje su se bazirale na obnavljanju i popravci postojećih rekvizita (provera ispravnosti, farbanje, zamena istrošenih delova) i izradu novih, takođe i kasnije korišćenje rekvizita za praktični deo.

 

Sam projekat  se sastojao iz 4 glavne celine (dela) – aktivnosti:

  1. Teorijski deo (izrada prezentacija (dorada, prepravka, izrada novih, prerada video snimaka i izrada novih) – koje bi se kasnije tokom akcije držale razredima), zatim izrada testova za proveru znanja (kao evalvacioni , izrada plakata, brošura i flajera koji bi bili podeljeni učenicima i prolaznicima.
  2.  Dodatna aktivnost je bila bazirana na farbanju, doradi, popravci, kontroli ispravnosti i izradi novih rekvizita koji mogu biti korišćeni za praktično prikazivanje i upotrebu  kako bi se učenicima praktično prikazale neke situacije u saobraćaju, šta može dovesti do njih i kako ih izbeći.
  3. Praktični deo akcije  se odnosio na da na terenu, radionici i holu prikažemo rekvizite i da se učenici oprobaju u korišćenju istih postojećih I novih.

 

 

4. Pored gore navedenih radnji  sprovedene su  i aktivnosti u holu škole gde su neki učenici biti zaduženi za crtanje povreda na učenicima koji žele da budu dobrovoljci  i pružanje prve pomoći odnosno sanaciju rane, koja može biti vrlo korisna u slučaju da se nađemo u situaciji gde bi smo nekome pružili prvu pomoć.

Takođe pored sanacije rana škola poseduje lutku koja se koristi za praktično prikazivanje pružanje prve pomoći – masaže srca odnosno kapeer.

Pored ovih praktičnih primera  puštena je i posebna prezentacija kako se učesnik koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi izvlači iz vozila i udaljava na bezbednu udaljenost do dolaska hitne pomoći.

 

 

Date:
Nazad na vrh

Da i ove godine napravimo tektonske volonterske pokrete!

Žulja te problem? Imaš rešenje? Okupi ekipu, pokrenite promenu!  #ŠtaNamTeško konkurs u okviru projekta Mladi su zakon.

Pratite nas na mrežama: